wat2

WAT

Het project ‘Zorg voor Werk’ streeft ernaar om iedereen die zin heeft in werk aan het werk te helpen.

Daarbij kijken we welke rol een inclusiecoach kan opnemen binnen een organisatie. Bovendien leiden we ervaringsdeskundigen op die inclusie vanuit hun eigen perspectief in beeld brengen.

Een inclusiecoach kan potentiële inclusieve werkplekken in kaart brengen, inclusieve vacatures helpen uitschrijven en de match tussen een inclusieve werknemer en een werkplek helpen maken.

doel2

DOEL

Het doel van dit project is om mensen met een beperking toegang te geven tot (begeleid) werken.

Dat doen we door in te zetten op sensibilisering van organisaties en bedrijven en hen aan te sporen passende vacatures uit te schrijven voor personen met een (verstandelijke) beperking

relevantie2

RELEVANTIE

Organisaties en bedrijven zijn nog te weinig bekend met het tewerkstellen van personen met een (verstandelijke) beperking. Een inclusiecoach kan hen daarbij helpen.

onze rol2

ONZE ROL

Binnen het project ‘Zorg voor Werk’ begeleidt Mobilab & Care inclusieve co-creatiesessies

In het tweede projectjaar onderzoeken we hoe effectief het is om een inclusiecoach en ervaringsdeskundigen in te zetten in ‘Klein Veldekens’ van Astor vzw.

onderzoekers2

ONDERZOEKERS

Jo Daems

duur2

DUUR

01/02/2021-31/01/2023

 
publicaties2

PUBLICATIES

Ondersteund door

In samenwerking met

Contact

Jo Daems 
+3214740594