sensetoexion_
wat2

WAT

Sense to eXion is een TETRA-project waarin we ondernemingen helpen om fysieke overbelasting te voorkomen bij hun werknemers. We zetten enerzijds in op sensibilisering en anderzijds op draagbare technologie zoals exoskeletons, preventieve orthesen en sensoren.

In deze video zie je hoe we metingen doen met enkele exoskeletons. Er zijn buiten deze opties nog tal van mogelijkheden. Ook die worden uitvoerig uitgetest zodat we de juiste match kunnen maken tussen handeling en hulpmiddel. 

doel2

DOEL

Het hoofddoel is om bedrijven te sensibiliseren over fysieke overbelasting op de werkvloer. Daarbij leren we hen hoe ze slimme sensoren en exoskeletons kunnen inzetten om overbelasting op te sporen en aan te pakken

Bovendien willen we ondernemingen hun kennis vergroten over fysieke overbelastingen en over preventie met draagbare technologie. Dat doen we door hen actief te betrekken bij het uitvoeren van enkele cases.

We geven ook advies over het ontwerp en de ontwikkeling van preventieve orthesen en exoskeletons.

Daarnaast willen we werkposten matchen met hun risico’s én met mogelijke inzetbare technologieën om die risico’s te verminderen. Daarvoor ontwikkelen we een evidence-based productonafhankelijk keuze-instrument. Het zal ondernemingen helpen bij het maken van de juiste technologiekeuze.

We willen ook studenten betrekken door de projectresultaten en tools te integreren in lessen en projecten en door workshops te organiseren.

relevantie2

RELEVANTIE

Fysieke overbelasting leidt vaak tot musculoskeletale aandoeningen en die zijn de belangrijkste oorzaak van arbeidsongeschiktheid en verzuim op het werk.

Bedrijven waar werknemers door zwaar werk, repetitieve handelingen of oncomfortabele statische houdingen gevoelig zijn voor musculoskeletale aandoeningen, zijn op zoek naar oplossingen om hun werknemers te helpen.

De laatste jaren worden er veel exoskeletons en sensoren op de markt gebracht, maar de kennis over het gebruik en de inzetbaarheid is nog heel klein in het werkveld.

Daarom is dit project relevant voor:

  • Ondernemingen die willen inzetten op de fysieke gezondheid van hun werknemers.
  • Ondernemingen waar risicovolle professionele activiteiten worden uitgevoerd zoals zwaar werk, repetitieve handelingen of oncomfortabele statische houdingen.
  • Verdelers en ontwikkelaars van slimme sensoren, exoskeletons of preventieve technologie.
  • Ondernemingen en organisaties die diensten aanbieden ter preventie van fysieke overbelasting.
onze rol2

ONZE ROL

Mobilab & Care is de projectuitvoerder.

onderzoekers2

ONDERZOEKERS

Eveline De Raeve

Hannelore Boey

Romy Sels

Tom Saey

Inge Van den Herrewegen

Joeri Verellen

duur2

DUUR

01/01/2021 – 31/03/2023

 
publicaties2

PUBLICATIES

Ondersteund door

Contact

Eveline De Raeve
 

eveline.deraeve@thomasmore.be

+32 14 74 04 97